Pożegnanie naszych ósmoklasistów

Glowna.jpg

W piątkowe południe spotkaliśmy się wszyscy - dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice - by pożegnać naszych tegorocznych absolwentów. Przemówienie wygłosił Pan dyrektor Tadeusz Gaszyński. Ósmoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, starsi koledzy przekazali też młodszym opiekę nad sztandarem szkoły. Przedstawicielka Rady Rodziców Pani Katarzyna Puciłowska podziękowała dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za lata współpracy. Obejrzeliśmy również część artystyczną przygotowaną przez klasy ósme pod kierunkiem Pani Joanny Sawickiej i wysłuchaliśmy chóru szkolnego pod batutą Pani Doroty Tymińskiej.

Podczas spotkania pogratulowaliśmy zajęcia 3. miejsca w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewczętom ze sportowej klasy 8d oraz ich trenerowi Panu Łukaszowi Studniarkowi.

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com

Powrót na początek strony