Wychowawcy

Oddział przedszkolny - Sylwia Chodukiewicz, Wiesława Gryko

klasa I a -

klasa I b -

klasa II a - Justyna Jabłońska

klasa II b - Urszula Laskowska

klasa III a - Agnieszka Szwed

klasa III b - Danuta Grzędzińska

klasa IV a -

klasa IV b

klasa V a - Justyna Malinowska

klasa V b - Anna Dzięgielewska

klasa VI a

klasa VI b - Olga Zawadzka

klasa VII a - Izabela Łuckiewicz

klasa VII b - Dorota Żukowska

klasa VIII a - Piotr Iwaniuk

klasa VIII b - Marta Grzybowska

klasa VIII c - Julita Dudaryk

klasa VIII d - Paweł Malinowski

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com

Powrót na początek strony