Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2023 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe 22 stycznia - 4 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

  • 14 maja 2024r. (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja 2024r. (środa) - egzamin z matematyki
  • 16 maja 2024r. (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego

Podstawa prawnaart. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w naszej szkole:

  • 29 kwietnia 2024r. (poniedziałek)
  • 30 kwietnia 2024 r. (wtorek)
  • 2 maja 2024r. (czwartek)
  • 6 maja 2024r. (poniedziałek)
  • 31 maja 2024r. (piątek)

Szkoła organizuje w powyższe dni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy.

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony