Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

przewodniczący: Tomasz Tuchliński

wiceprzewodniczący: Kamil Wilman

sekretarz: Zbigniew Sokołowski

skarbnik: Katarzyna Puciłowska

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku informuje, iż kwota rocznej składki w roku szkolnym 22023/2024 wynosi:

  • za pierwsze dziecko w szkole - 75 zł,
  • za drugie dziecko w szkole - 50 zł.

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne.

O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

  • nagrody,
  • zapomogi,
  • wycieczki szkolne,
  • imprezy szkolne,
  • pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
  • pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą,
  • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  • poprawę bazy materialnej szkoły.

100% środków pochodzących ze składek rodziców danej klasy Rada Oddziałowa Rodziców przekazuje na rzecz Rady Rodziców. Na wniosek Rady Oddziałowej Rodziców część pieniędzy zebranych w klasie może być przeznaczona na dofinansowanie biletów do kina, teatru itp. dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców.

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego

ul. Jaworowa 8 15 -808 Białystok

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

08 8099 0004 0011 5570 2000 0010

W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Z góry dziękujemy!!!

Zapraszamy do korespondencji elektronicznej za pośrednictwem e-mail: radarodzicowsp37@o2.pl

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony