Samorząd uczniowski

samorzaduczniowski.jpg

przewodniczący: 

I wiceprzewodniczący: 

II wiceprzewodniczący: 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 jest ...

Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole bardzo prężnie. Oprócz organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych, nawiązujemy stałą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, wspomagającymi osoby potrzebujące naszej pomocy. Zbieraliśmy fundusze na zakup protez dzieciom, które na skutek nieszczęśliwych wypadków lub chorób nowotworowych utraciły kończyny. Corocznie zbieramy monety w akcji ,,Góra grosza”, będącej pod patronatem Ministerstwa Edukacji. W tym roku włączyliśmy się do zbiórki plastikowych nakrętek, by za ich sprzedaż móc zakupić wózki inwalidzkie. Nie pozostajemy obojętni na żadne wezwanie. Jesteśmy dumni z naszych działań szczególnie dlatego, że służą one innym, bardziej potrzebującym!

 

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com

Powrót na początek strony