Konkursy

Wojewódzki Konkurs ,,Skarby Podlaskiej Architektury"

Konkurs jest organizowany przez naszą szkołę we współpracy z Muzeum Historycznym Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Główne zadanie polega na stworzeniu makiety zabytku znajdującego się na terenie województwa podlaskiego. Celem konkursu jest m.in. rozbudzanie wśród młodych ludzi zainteresowania historią, rozwijanie ich aktywności poznawczej i twórczej, popularyzowanie tematyki historycznej oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zabytków. Mogą brać w nim udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Do tej pory miały miejsce cztery edycje konkursu (w roku 2019, 2020, 2022 oraz 2022/2023). Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pan Adrian Petelski.

https://podlaskie24.pl/artykul/odkryj-podlaskie/skarby-podlaskiej-architektury-z-tektury-i-papieru/

https://sp37.edu.bialystok.pl/pl/aktualnosci/konkurs-wojewodzki-ph-skarby-podlaskiej-architektury.html

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony