Historia szkoły

Nasza szkoła w budowie

2 listopada 1983 roku po raz pierwszy dzieci z 15–tysięcznego osiedla Dziesięciny zasiadły w ławkach nowej i jedynej na tym osiedlu szkoły – Szkoły Podstawowej nr 37. Planowo tego typu obiekty buduje się dwa lata, Białostocki Kombinat Budowlany po roku przekazał budynek do użytku. W nowej szkole o powierzchni 5726 m2 w 24 salach lekcyjnych rozpoczęło naukę 1100 uczniów, chociaż budynek dydaktyczny jest przeznaczony na 720 uczniów. Nauka odbywała się na trzy zmiany, ostatni dzwonek brzmiał o 18.35. Pierwszym dyrektorem szkoły powołanym przez Inspektora Wydziału Oświaty był mgr Witold Guzewicz. Do współpracy z dyrektorem zostali powołani mgr Helena Dworakowska i mgr Stanisław Cieślukowski w charakterze wicedyrektorów szkoły.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności uczniowskiej było oddanie do użytku sali gimnastycznej rok po rozpoczęciu pracy szkoły. Z roku na rok rosła liczba uczniów i uczących w niej nauczycieli. W roku szkolnym 1984/85 mgr Kazimierz Krajewski zastąpił na stanowisku wicedyrektora mgr. Stanisława Cieślukowskiego. W roku 1986/87 dołączyła do niego mgr Teresa Plichta, która objęła stanowisko po mgr Helenie Dworakowskiej.

18 grudnia 1987 roku odszedł na zasłużoną emeryturę dyrektor szkoły – mgr Witold Guzewicz. W pełnieniu obowiązków dyrektora zastąpił go mgr Jerzy Szydłowski. Ze względu na znaczny wzrost liczby uczniów powołano również kolejnego wicedyrektora szkoły – mgr Helenę Rybaczek. W roku 1988 w SP nr 37 utworzono pierwszą klasę sportową o profilu piłka nożna. 

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły zawsze dbali o rozwój kulturalny. Pod koniec roku szkolnego 1991/92 ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej pod tytułem "Buzie na luzie", który to miesięcznik ukazuje się do dziś. 31 sierpnia 2007 roku po 20 latach pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły, odszedł na emeryturę pan mgr Jerzy Szydłowski. Na emeryturę przeszedł również wicedyrektor pan mgr Kazimierz Krajewski. Obowiązki dyrektora powierzono panu mgr. Tadeuszowi Gaszyńskiemu, wicedyrektorem szkoły została pani mgr Elżbieta Krystyna Ignatowicz, nauczycielka pracująca w tej szkole od pierwszego dnia jej istnienia.

20 lat minęło...

W listopadzie 2003 roku w Szkole Podstawowej Nr 37 w Białymstoku odbyła się uroczystość, która miała szczególny charakter ponieważ poświęcona była jubileuszowi dwudziestolecia szkoły. Zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gości – przedstawiciele władz miejskich, Kuratorium Oświaty, ZNP, przedstawiciele organizacji i instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących ze szkołą, także nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Jak przy okazji każdego jubileuszu, były wspomnienia, odwoływanie się do historii i życzenia dalszego rozwoju i pomyślności.

25 lat minęło...

19 września 2008 roku odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 37 połączone  z oficjalnym nadaniem szkole imienia Kazimierza Górskiego oraz poświęceniem sztandaru.

30 lat minęło...

8 listopada 2013 roku Szkoła Podstawowa  nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku świętowała perłowy jubileusz swego istnienia. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 7 listopada  nabożeństwem  w cerkwi pod wezwaniem Św. Ducha w Białymstoku. W piątek 8 listopada odbyła się msza święta w kościele Św. Kazimierza w Białymstoku, koncelebrowana przez arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.

Kolejnym punktem  programu była uroczysta akademia, która rozpoczęła się w naszej szkole o godzinie 11.30. W uroczystości licznie uczestniczyli znakomici goście, emeryci, absolwenci, pracownicy administracji, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Aby umożliwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowano ekspozycję zdjęć, kroniki szkolne, drzewo pedagogiczne oraz zaprezentowano osiągnięcia uczniów w nauce i w sporcie. Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej wyłożonej w holu szkoły.

35 lat minęło...

9 listopada 2018 roku świętowaliśmy 35-lecie istnienia naszej szkoły.

40 lat minęło...

9 listopada 2023 roku świętowaliśmy 40-lecie istnienia naszej szkoły.

IMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpgIMG20231109143355.jpg

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony