Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - cyt. „Art. 11. Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.”

  1. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Ireneusz Bajsicki
  2. Dane kontaktowe nr telefonu 85 6543 987
  3. Dane mailowe – iod.patrem@gmail.com

W załączeniu klauzula informacyjna.

 

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony