Przetargi

Przetarg - sklepik szkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 im. K. Górskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 09.08.2022 r. do 30.08.2022 r. wykaz nr 1/2022 nieruchomości stanowiących własność Miasta Białystok pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w trybie przetargowym zgodnie w/w wykazem.

Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Jaworowej 8 w Białymstoku do dnia 30.08.2022 r. do godziny 09:00, otwarcie ofert odbędzie się 30.08.2022 r. o godzinie 11:00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1200 zł na konto 40 1240 6292 1111 0011 1684 1389 do dnia 29.08.2022 r. Przetarg wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu.

Regulamin, wzór oferty oraz postanowienia przyszłej umowy znajdują się poniżej.

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony