Światowe Dni Origami 2022

20221107_112013.jpg

Tradycją naszej szkoły jest udział w obchodach Światowych Dni Origami, które co roku odbywają się w dniach 24 października – 11 listopada

W ramach obchodów Światowych Dni Origami zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla uczniów klas trzecich oraz miłośników origami z klas VII-VIII oraz świetlicy szkolnej. Celem warsztatów było propagowanie sztuki orgiami jako formy kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie cierpliwości, dążenia do ukończenia pracy, integracja grupy podczas składania.
W klasach trzecich warsztaty poświęcone były tematyce patriotycznej promującej hasło „Jesteśmy jedną, wielką, wspólną polską rodziną”. Dzieci dowiedziały się co to jest orgiami, w jakim kraju powstały pierwsze składanki. Wspólnie złożyły koszulki sportowe oraz serca w barwach narodowych Polski.
Zainteresowani uczniowie klas VIII uczestniczyli w warsztatach z wykorzystaniem techniki orgiami modułowe - wspólnie złożyli drzewo Pitagorasa, bryłę geometryczną, liście klonu. Prace zostały wykorzystane w gazetce na korytarzu szkolnym poświęconej promocji Światowych Dni Orgiami.

Grupa dzieci ze świetlicy szkolnej wzięła udział w warsztatach, podczas których złożyły figurki pieska, jesienne liście oraz bryłę geometryczną.

Dzieci chętnie uczestniczyły w składaniu, cierpliwie wykonywały poszczególne etapy składania, cieszyły się z efektów swojej pracy.


Organizatorzy: Barbara Matczuk, Agnieszka Szwed

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony